top of page

DIT WILLEN WIJ

Bestuur

​​

• Helder en transparant bestuur

Toelichting: dit spreekt misschien voor zich, maar teveel belangen blijven op de achtergrond. Het bestuur doet waar het voor staat en weet waarom.

 

• Klantgericht werken

Toelichting: er wordt teveel gedacht vanuit de regels, beleidshokjes, bureaucratie, onmogelijkheden. “Van het kastje naar de muur” bestaat nog bij de gemeente. Burgers en bedrijven moeten soms lang wachten. Er moet worden gestuurd op doorlooptijden, termijnen moeten worden gerespecteerd. Een snel “nee” is soms beter dan een traag “misschien”.

 

• Betere communicatie

Toelichting: gemeentelijke communicatie dient helder, toegankelijk, eenduidig en begrijpelijk voor iedereen te zijn. Waar nodig toelichting over de essentie van een besluit.

 

• Efficiënte bedrijfsvoering

Toelichting: doorlichting personeelsbeleid en kosten noodzakelijk, “strak en sterk”, ook voor externe bedrijven / instellingen; Omgevingsdienst verbeteren of stoppen; zichtbaar maken financiële risico’s bijv. grondposities, Hameland.

Samenleving

 

• Ondersteuning ouderen door vrijwilligers

Toelichting: gemeente bemiddelt bij en stimuleert hulp aan ouderen door vrijwilligers.

 

• Zorgvuldige verdeling subsidies verenigingen

Toelichting: bij aanvragen subsidies door verenigingen ook kijken naar eigen bijdragen ,inkomsten kantines e.d., geen exploitatiesubsidies. Voor lage inkomens een “Lindeboompas”, conform Participatiefonds, met korting op contributies.

 

• Aalten en Dinxperlo aantrekkelijk voor oud en jong

Toelichting: evenementen en activiteiten stimuleren en faciliteren. Aalten mag levendig en bruisend zijn, met evenementen voor jong en oud. Initiatieven op het gebied van sport, cultuur en muziek dienen gestimuleerd te worden in overleg met, en met respect voor elkaar. De gemeente dient hiervoor open te staan, dit te stimuleren en mogelijkheden te bieden. De lokale horeca, de winkeliersverenigingen ,volksfeest en oranjefeest dienen hiervoor ruimte en mogelijkheden te krijgen.

 

• Thuiszorg minder bureaucratisch

Toelichting: administratieve rompslomp reduceren, managers minder machtig; 25% tijd voor administratie is te veel.

 

• Alcoholbeleid gericht op veiligheid

Toelichting: paracommercie in beeld brengen en reguleren (kantines), “hokken” niet verbieden, wel toezien op veiligheid

Ruimte

 

• Centrum Aalten niet autovrij, tenzij...

Toelichting: als het centrum van Aalten aantrekkelijker wordt, dan autovrij maken. Maar dan moet er wel iets gebeuren in die autovrije ruimte. Verkeerscirculatie drastisch verbeteren.

 

• Centrumfunctie locatie Wegwijzer Dinxperlo

Toelichting: een supermarkt ter versterking van het winkelbestand in het centrum.

 

• Opknappen ’t Zand Bredevoort

Toelichting: de oude school kan worden afgebroken. Toekomst boekenstad bekijken, nieuwe toeristische trekker ontwikkelen (een nieuw kasteel). Actieve herontwikkeling Bernardus en De Veste. Denktank oprichten en ruimte geven.

 

• Geen grote industrieterreinen

Toelichting: Werklandschap West afblazen, eventueel ontwikkeling richting Hamelandroute. Ruimte voor kleinschalige ambachtelijke bedrijven (Bredevoort).

 

• Rondweg Dinxperlo

Toelichting: links- of rechtsom, geen vrachtverkeer en doorgaand verkeer door het dorp

 

• Aaltenseweg/ Dinxperlose straatweg veiliger

Toelichting: huidige bomen kappen, herbeplanten met inheemse bomen, verder van de weg.

 

• Duurzame ontwikkeling landbouw mogelijk maken

Toelichting: ontwikkeling van bestaande agrarische bedrijven blijft mogelijk; bouwblok op maat, duurzaamheid versterken, landbouwontwikkelingsgebied Lintelo afblazen.

 

• Schaatsbaan Dinxperlo bruikbaarder maken

Toelichting: de schaatsbaan kan in de lente, zomer, herfst omgetoverd worden tot een skate/kartbaan voor jongeren. Beter nog: verplaatsen naar de plek naast de waterzuivering.

Economie

 

• Actief stimuleren bedrijven

Toelichting: bedrijven krijgen de ruimte voor ondernemen, instellen bedrijfscontactfunctionaris (24 u/d bereikbaar voor crisissituaties), zichtbare wethouder

 

• Niet meer woningen bouwen dan nodig

Toelichting: er staan veel woningen leeg, niet bouwen voor leegstand, inspelen op krimp. Instellen sloopfonds.

 

• Centrum Aalten versterken

Toelichting: verspreide winkels concentreren maakt centrum aantrekkelijker. Pilot stedelijke herverkaveling. Niet alleen praten, ook doorpakken.

 

• Bereikbaarheid verbeteren

Toelichting: mobiel netwerk in buitengebied drastisch verbeteren. Glasvezel ook in buitengebied, Aalten en Dinxperlo aan de digitale snelweg.

 

• Toerisme bevorderen

Toelichting: een VVV-winkel werkt niet meer. Aalten en Dinxperlo hebben veel moois te bieden en dat moet actief, volledig en "bij de tijd" gepresenteerd worden. Voorbeeld hiervan is een toeristische "App" waarin alle info gebundeld is.

bottom of page